دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تعداد بازدیدکنندگان

۴ نفر
۱۸,۳۲۴,۹۶۰ نفر
۱۱,۵۱۱ نفر
۱۰,۸۴۶ نفر
۱۶ خرداد ۱۳۹۳
۱۵۸,۱۴۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۳۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۸ ۲۵   کاربر ۲۵   صفحه
۰۲/۲۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۲۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۱ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۲۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۱   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۱۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۳ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۲ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۱ ۱   کاربر ۵   صفحه
۰۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۹ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۸ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۰۷ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۶ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۴ ۱   کاربر ۲۴   صفحه
۰۲/۰۳ ۱   کاربر ۴   صفحه
۰۲/۰۲ ۳   کاربر ۱۳   صفحه
۰۲/۰۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۶۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۶۲ ۳ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۱۱ ۵ %

ساعت ۳ تا ۴
۴۵ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۴۶ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۳۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۵۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۸۵ ۴ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۳۰ ۶ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۳۹ ۶ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۱۹ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱۵۷ ۷ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱۱۵ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱۵۳ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱۳۲ ۶ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱۰۸ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۳۷ ۶ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۵ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۲۵ ۵ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۰۶ ۵ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۶۸ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۵۲ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۷۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۱۱۶ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۵,۷۰۱,۶۰۹ ۳۲ %
ZZZ
ZZZ
۳,۹۵۳,۶۴۰ ۲۲ %
GBR
GBR
۲,۷۳۰,۹۷۶ ۱۵ %
USA
USA
۱,۷۰۰,۵۱۵ ۱۰ %
EU
EU
۱,۰۸۶,۰۶۵ ۶ %
CHN
CHN
۵۸۴,۵۴۵ ۳ %

۵۶۲,۹۷۲ ۳ %
DEU
DEU
۳۲۹,۵۲۲ ۲ %
FRA
FRA
۲۴۱,۴۴۶ ۱ %
ROM
ROM
۱۶۷,۹۱۶ ۱ %
RUS
RUS
۱۴۷,۳۲۸ ۱ %
UKR
UKR
۱۲۶,۳۶۷ ۱ %
IND
IND
۸۷,۵۰۱ ۰ %
JPN
JPN
۷۴,۱۹۵ ۰ %
POL
POL
۵۲,۹۷۲ ۰ %
NOR
NOR
۴۳,۱۵۴ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۸۸۶ ۰ %
NLD
NLD
۳۹,۸۶۵ ۰ %
KOR
KOR
۳۰,۲۳۵ ۰ %
PHL
PHL
۲۹,۱۴۷ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۵۰ ۲۷ %
Other
Other
۲۱۳ ۲۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱۸۲ ۲۰ %
Firefox
Firefox
۱۳۱ ۱۴ %
Safari
Safari
۳۹ ۴ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۸ ۳ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸ ۳ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۷ ۳ %
Mozilla
Mozilla
۱۴ ۲ %
IE 8.0
IE 8.0
۷ ۱ %
Edge
Edge
۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Opera
Opera
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۳۳۴ ۳۷ %
Other ۲۴۴ ۲۷ %
Linux ۱۱۰ ۱۲ %
Windows 10 ۷۶ ۸ %
XP ۵۱ ۶ %
Windows 8 ۴۵ ۵ %
iOS ۳۲ ۳ %
Windows 2003 ۱۰ ۱ %
Android ۹ ۱ %
Vista ۴ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
مناقصه ۴
نقشه بندر ۳
منازل سازمانی ۲
مارینای ۲
کمیته dss ۲
بندر بازرگانی ۱
سازمان بنادر انزلی ۱
بنادر بازرگانی ایران ۱
بنادر بازرگانی ۱
بندر لنگه ۱