شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

تعداد بازدیدکنندگان

۳ نفر
۵,۳۰۹,۵۰۵ نفر
۲,۱۶۷ نفر
۱۰,۸۳۵ نفر
۲۹ دی ۱۳۹۸
۲,۶۲۱ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۲/۱۸ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۷ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۱۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۵ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۱۴ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۱۳ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۱۲ ۱   کاربر ۲   صفحه
۰۲/۱۱ ۴۸   کاربر ۴۸   صفحه
۰۲/۱۰ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۹ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۸ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۷ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۶ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۵ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۲/۰۴ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۲/۰۳ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۰۲ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۲/۰۱ ۲   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۳۱ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۳۰ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۲۹ ۴   کاربر ۴   صفحه
۰۱/۲۸ ۳   کاربر ۵   صفحه
۰۱/۲۷ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۲۶ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۲۵ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۱/۲۴ ۰   کاربر ۰   صفحه
۰۱/۲۳ ۲   کاربر ۲   صفحه
۰۱/۲۲ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۲۱ ۱   کاربر ۱   صفحه
۰۱/۲۰ ۲   کاربر ۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۵۴ ۳ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۱۰ ۵ %

ساعت ۲ تا ۳
۵۷۸ ۲۹ %

ساعت ۳ تا ۴
۳۸ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۵۶ ۳ %

ساعت ۵ تا ۶
۲۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۶۵ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۴۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۸ ۱ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱۹۴ ۱۰ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱۳۲ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۳۹ ۲ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۳ ۱ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۴۹ ۲ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۳۶ ۲ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۵ ۱ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۳۰ ۱ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۶۴ ۳ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۳۱ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۲۶ ۱ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۹۳ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۱۱۷ ۶ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۹۰ ۴ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۷۲ ۴ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲,۲۲۹,۸۳۷ ۴۳ %
DEU
DEU
۸۳۶,۷۹۵ ۱۶ %
ZZZ
ZZZ
۶۵۴,۵۵۱ ۱۳ %
USA
USA
۴۴۸,۹۵۶ ۹ %
ROM
ROM
۳۰۰,۷۵۲ ۶ %
SWE
SWE
۲۱۶,۸۵۲ ۴ %
GBR
GBR
۸۸,۴۶۹ ۲ %
CHN
CHN
۸۲,۳۲۱ ۲ %
BGR
BGR
۶۳,۹۷۹ ۱ %
RUS
RUS
۵۵,۱۴۶ ۱ %
FRA
FRA
۲۹,۰۱۷ ۱ %
UKR
UKR
۲۶,۳۴۳ ۱ %
NLD
NLD
۲۴,۵۳۵ ۰ %
PRT
PRT
۲۲,۲۴۸ ۰ %
DNK
DNK
۲۱,۲۰۹ ۰ %
IND
IND
۱۶,۹۰۷ ۰ %
CAN
CAN
۱۶,۲۳۴ ۰ %
ESP
ESP
۱۳,۰۷۳ ۰ %
POL
POL
۱۲,۱۴۶ ۰ %
TUR
TUR
۱۲,۱۲۶ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Firefox
Firefox
۲۹۱ ۳۳ %
Chrome
Chrome
۲۵۷ ۳۰ %
Safari
Safari
۹۹ ۱۱ %
Other
Other
۸۱ ۹ %
IE 6.0
IE 6.0
۷۳ ۸ %
IE 9.0
IE 9.0
۴۴ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۱۵ ۲ %
Opera
Opera
۵ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۲ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۲ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱ ۰ %
Edge
Edge
۰ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۶۰ ۲۵ %
Windows 10 ۱۵۰ ۲۴ %
Linux ۱۰۹ ۱۷ %
XP ۸۷ ۱۴ %
Other ۸۵ ۱۳ %
iOS ۲۰ ۳ %
Vista ۱۴ ۲ %
Windows 8 ۶ ۱ %
Windows 2003 ۱ ۰ %
FreeBSD ۰ ۰ %
Android ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
امتحانات ۱
ports organization ۱